Privacy verklaring

Privacyverklaring: Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)
Diëtistenpraktijk Gracefullfood gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Hierbij wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehanteerd.

 

Als je gebruik maakt van de diensten van Diëtistenpraktijk Gracefullfood dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bij het maken van een afspraak), via de mail of via contact met de diëtist. Denk hierbij aan jouw naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer, emailadres en medische / behandel gegevens.

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Gracefullfood heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en deze vervolgens te kunnen verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Gracefullfood bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Gracefullfood zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Gracefullfood heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Diëtistenpraktijk Gracefullfood zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Gracefullfood een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Gracefullfood blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@dietistenpraktijk-gracefullfood.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Gracefullfood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-38130069 of via: info@dietistenpraktijk-gracefullfood.nl.

 

Meer informatie

Als je meer vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Gracefullfood kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via: info@dietistenpraktijk-gracefullfood.nl. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© 2024 Diëtistenpraktijk Gracefullfood | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafische vormgeving Door Doreen | Technische realisatie Sieronline B.V.